Super 7 Challenger Series Team Information  

                                                  PLAYERS LIST

GROUP TEAM NAMES PLAYERS GROUP TEAM NAMES PLAYERS
    A1 JUGGERNAUT Prateek Yadav (C) B3

LAGE RAHO LAGAAN 007

Saumil Parekh (c)
Angad Talwar Vinay Sharma
Hussain Rana Vishal Pandav
James Gallo Bhargav A Bhatt
Chris Hooshyar Vatsal Pareikh
Chaitanya Kumar Sunil Sam
Ashok Mark Waugh
  A2 UNDERDOGS Daman Manayal (C)  C1  PANTHERS Harshal (c)
Akshey Manglani Rahul
Kanav Sachdeva Jigar
Rajan Sharma Paresh
Amit Mittal Maulik
Akash Yadav Gaurav
Karan Singh Yuvraj
  A3 MUSTANG SLAMMERS Ashish Bhatia (c) C2 HYDERABADI BOYS Kalluri Ramu (c)
Sunny Sunil
Alpesh Bharat
Bakul Bhanu
Anuj Sharat
Makarand Pradeep
Sid Rakesh
  B1 CRAZY PLAYERS Anshuman Garg (c) C3 MUSTANG CATS Mallika D (c)
Sulabh Tekriwal Nisha Ravindran
Chirag Jain Cheryl K
Fahad Saleh Dhara Shah
Hunain Aditi P
Sandeep Solanki Prajna Shetty
Aman Pallavi K
  B2 RUN DE BASANTI V 2.0 Ravikiran R (c)  C4

SULTANS

Vipin Batra (c)
Arvind Anand Tariq S
Mithun T Jaikumar Zubin Thomas
Badhri Sampath K Sudeep
Ashwin Jadhav Prashanth S
Manmohan Varun Khanna
Dinesh Galani Nadeem Shaik

                Click to get Match Fixture ...      
 

 

     

2002, SMU Mustangs Cricket Club
Last Updated: 03/10/2006